Dienstenbond CNV

Voortgang arbeidsvoorwaarden Prisma
24-02-2003

Op 20 februari stond weer een overleg gepland met Sligro/Prisma over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de Prisma-medewerkers. Om het overleg uit het slop te trekken (herinnert u zich het bericht Overleg traag als stroop??) hadden wij Sligro een brief gestuurd met daarin punten waarover nog duidelijkheid moest komen, de concrete informatie die wij wilden ontvangen en de (beperkte) toezeggingen die reeds waren gedaan. Het overleg verliep de 20e aanmerkelijk soepeler en meer op resultaat gericht. Uiteraard zijn wij daar blij mee, maar wij zijn er nog niet.

De belangrijkste punten waarover overeenstemming mogelijk lijkt te worden:

* ATV-regeling
Het voorstel om de ATV-regeling te veranderen c.q. in te trekken is van tafel! Voor een aantal medewerkers (buitendienst Putten, buitendienst Kapelle, BED Putten, BED Kapelle en EJZ Centraal) stelde Sligro voor om van de 22 ATV-dagen die deze medewerkers nu genieten er 10 te behouden (door 1 week vakantie in het voorjaar en 1 week in het najaar) en verder de werkweek van deze medewerkers terug te brengen van een 40-urige naar een 38-urige werkweek, waardoor de overige ATV-dagen wekelijks zouden worden opgesoupeerd. Wij hebben hiertegen ernstige bezwaren en dat hebben wij Sligro laten weten. Concreet zou het voorstel immers neerkomen op het afnemen van 12 ATV-dagen terwijl er aan het daadwerkelijk werk(-week) niets zou veranderen. Toen bleek dat er met name problemen worden ervaren met betrekking tot de manier waarop die dagen worden opgenomen, hebben wij het handboek van Prisma er nog eens op nageslagen, waarin is bepaald hoe de dagen (verspreid over het jaar) moeten worden opgenomen. Wij hebben het gevoel dat wij er daarmee wel uit kunnen komen, maar er komt nog een formele reactie van Sligro.


* Werktijden/pauzetijden
Ook dit punt is van tafel! Als er (ooit) wijzigingen zullen komen, dan alleen in overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad. Dit komt in een procedure-afspraak op papier.


* Overwerk
U bepaalt zelf of u overwerk wilt compenseren in tijd of dat u daarvoor geld krijgt. De CAO-bepalingen inzake overwerk gelden uiteraard in allebei de situaties en er worden afspraken gemaakt waardoor u ervan verzekerd bent dat uw keuze gehonoreerd wordt. Het is wel zo dat Sligro blijft inzetten op het verminderen van overwerk en compensatie van overwerk in tijd, maar als u dat laatste niet wilt, dan is er dus niets aan de hand.

Openstaande punten

* Punten die nog openstaan zijn die van de indexatie ziektekosten, de onderverdeling in functiegroep 7, de beloningssystematiek, jubilarissenregeling en de carpoolregeling.


* En verder: werknemers die met vervanging van de lease-autoregeling te maken hebben, adviseren wij contact op te nemen met de bond voor individuele ondersteuning op maat.
adressen districtskantoren


* Op de loonstrook werknemers voormalig Prisma Assen van maart zal de onderverdeling in CAO-loon en boven-CAO-toeslag niet meer zijn opgenomen. Het wordt gewoon loon.


* Pensioenen: wij hebben een dik pak informatie over de pensioenregeling gekregen. Die moeten wij nog bestuderen, maar volgens Sligro zijn de regelingen van Prisma en Sligro identiek.

Op 18 maart aanstaande praten wij verder.

Nog geen lid??
Gelet op het voorlopige resultaat kunnen wij zien dat het lidmaatschap van CNV Dienstenbond loont! Bent u nog geen lid van de CNV Dienstenbond, maar wel overtuigd van het belang van lidmaatschap? Word dan nu lid!
lid worden

Meer weten?
Neem contact op met uw bestuurder Aletta Bulsink.

CNV Dienstenbond districtskantoor Apeldoorn
tel. (055)5772640
fax (055)5220385
of reageer direkt via deze pagina (alleen leden: eerst inloggen)

U kunt ook contact opnemen met uw eigen districtskantoor.

Deel: ' Voortgang arbeidsvoorwaarden Prisma '
Lees ook