Dienstenbond CNV

Voortgang CAO-onderhandelingen Supermarkten!
10-03-2003

Op 3 en 6 maart jongstleden is tweemaal overleg gevoerd tussen werkgevers en bonden over de nieuwe CAO voor de supermarkten, die op 1 april aanstaande moet ingaan. Bij deze praten we u bij over de voortgang.

De twee grootste spelers, Albert Heijn en Laurus kennen de nodige problemen. CNV Dienstenbond stelt zich echter op het standpunt dat de winstgevendheid in de totale supermarktbranche in Nederland, inclusief Albert Heijn en Laurus gewoon goed te noemen is. Dit dient zich te vertalen in goede CAO-afspraken, inclusief een normale loonsverhoging!

Dit jaar staan een tweetal onderwerpen centraal: Pensioenstelsel en Functiewaardering.

Pensioenstelsel
Dit staat al enige jaren op de agenda. Vorig jaar is een akkoord bereikt over de grote lijnen van het nieuwe vroeg- en ouderdomspensioen, inclusief een overgangsregeling van de VUT. De afgelopen maanden is er regelmatig gesproken over de precieze invulling van de regeling.
De supermarktbranche is vele jaren zeer goedkoop uit geweest. Met name werkgevers hebben hier flink voordeel van gehad. Een nieuw pensioenstelsel houdt onder andere in dat alle werknemers vanaf 22 jaar voor zichzelf vroeg- en ouderdomspensioen gaan opbouwen. Hierdoor zal een hogere premie noodzakelijk worden. Bij de VUT betaalde iedere werknemer een premie, ook alle jongeren, zonder dat zij zelf ooit gebruik konden maken van de VUT. Dat gaat nu veranderen.
Onderwerp van gesprek tijdens de CAO-onderhandeling is hoeveel premie de werkgever en de werknemer gaan betalen, de zogenaamde premieverdeling.
CNV Dienstenbond hecht aan een voor werknemers zo laag mogelijke premie.

Functiewaardering
Ook dit punt staat al jaren op de agenda. Per 1 april 2003 gaat functiewaardering ingevoerd worden. Op dit moment wordt een goed leesbare handleiding ontwikkeld voor zowel werkgevers als ook voor werknemers. Ook het salarisgebouw dat nu in de CAO staat zal aangepast worden. Met name werknemers in schaal 3 zullen er op vooruit gaan, omdat er al jaren sprake was van een scheve verhouding voor deze groep.

Overig
Naast deze onderwerpen staan nog diverse zaken op de agenda. Bij het volgende overleg, 3 april aanstaande hopen wij een grote stap voorwaarts te komen met de totale CAO. U hoort daarna weer van ons.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen, bel of schrijf naar Richard Leloux, landelijk onderhandelaar voor de supermarkten.

CNV Dienstenbond (Hoofdkantoor)
Postbus 3135
2130 KC Hoofddorp
Tel: (023)5670615.
Email: r.leloux@cnvdibo.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Voortgang CAO-onderhandelingen Supermarkten '
Lees ook