Gemeente Deventer

VOORTGANG HERINRICHTINGSWERKZAAMHEDEN

Zodra de kermiswagens zijn vertrokken worden de herinrichtingswerkzaamheden hervat. Op maandag 10 juni begint aannemer Ribberink met het tweede deel van de Lange Bisschopstraat, de Kleine Overstraat en het 'relinen' van de riolering in de Pontsteeg.

Een andere ploeg van Ribberink begint op maandag met rioleringswerkzaamheden in de Kleine Overstraat, tussen de Spijkerboorsteeg en de Vleeshouwerstraat.

Op dit moment, de week van de zomerkermis, wordt er niet aan de weg gewerkt. In plaats daarvan is de aannemer druk doende met kleine werkzaamheden zoals het aanleggen van stoepen en het verbeteren van bestrating rond straatkolken. Volgende week (week 24) gaat hij verder met de herinrichtingswerkzaamheden op diverse plaatsen in het kernwinkelgebied. Uiteraard ligt het werk tijdens de bouwvakvakantie stil.

Verbetering riolering Pontsteeg

Relinen van de riolering betekent dat er aan de binnenkant van het riool een bekleding wordt aangebracht. Daarvoor moet aan de kant van de Lange Bisschopstraat een kopgat worden gegraven.

Aan de kant van de Engestraat komt een stellage te staan voor het invoeren van de 'kous' via de inspectieput. Bij het inbrengen van de kous heeft door opwarming een thermische reactie plaats, waarbij styreendamp vrijkomt. Dit verspreidt een penetrante, maar onschadelijke, geur.

Nadat de kous is aangebracht kunt u gedurende enkele uren slechts beperkt gebruikmaken van de rioolafvoer en kunt u afvalwater van bijvoorbeeld wasmachine, bad, douche en toilet niet op het riool lozen. Zodra de kous is uitgehard worden de huisaansluitingen weer open geboord. Over de afsluiting krijgen bewoners bericht van aannemer Ribberink.

Zowel de Pontsteeg als de Engestraat zijn gedurende de werkzaamheden gesloten voor doorgaand verkeer. Bevoorradingsverkeer kan de Engestraat wel in, maar moet er achterwaarts weer uit. Voor het relinen is nogal wat materieel nodig. Een deel van de parkeerplaats op het Lamme van Dieseplein wordt hiervoor gebruikt.

Het totale werk duurt ongeveer drie dagen.

Herinrichtingswerkzaamheden Lange Bisschopstraat

De leidingen van de stadsverwarming zijn vervangen tot aan het Grote Kerkhof. Maandag 10 juni begint Ribberink met het graven van een kopgat voor het relinen in de Pontsteeg op het punt Lange Bisschopstraat/Pontsteeg, daarna gaat hij verder met het aanbrengen van de nieuwe bestrating in het tweede deel van de Lange Bisschopstraat, dus vanaf Pontsteeg richting Grote Kerkhof. Op 12 juli start de bouwvakvakantie. Naar verwachting zal dan het deel tot aan de Kleine Overstraat klaar zijn.

Werkzaamheden Kleine Overstraat

Een andere ploeg van Ribberink gaat maandag 10 juni verder met het tweede deel van de Kleine Overstraat. Daar wordt eerst in het deel tussen de Vleeshouwerstraat en de Spijkerboorsteeg de riolering vervangen. Dit neemt iets meer tijd in beslag doordat de riolering daar erg diep ligt. Na de rioleringswerkzaamheden wordt de nieuwe bestrating aangebracht. Na de bouwvakvakantie wordt het deel tussen de Spijkerboorsteeg en de Brink onder handen genomen.

Spijkerboorsteeg

In het deel van de Spijkerboorsteeg tussen de twee Overstraten vervangen de nutsbedrijven nog kabels en leidingen. De aannemer vervangt de riolering en brengt ook hier nieuwe bestrating aan.

Bij de werkzaamheden aan de kabels en leidingen wordt uw pand erg moeilijk bereikbaar. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om deze periode zo kort mogelijk te houden. Er wordt gestart in de week van 12 augustus.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voortgang herinrichtingswerkzaamheden Deventer '
Lees ook