Goede voortgang in District op Orde

15 februari 2000

De Orde heeft van VWS subsidie ontvangen voor de oprichting van een regionale ondersteuningsstructuur voor medisch specialisten en de realisatie van transmurale zorgvernieuwingsprojecten. In 2002 moeten in 23 districten ondersteuningsstructuren voor medisch specialisten functioneren.
Om dit proces te bespoedigen heeft de Orde de afgelopen maanden een aantal stafvoorzitters van ziekenhuizen bezocht. Het initiatief is positief ontvangen en er wordt goede voortgang geboekt. Zo hebben de stafvoorzitters van de regio's Den Haag en Eindhoven besloten om een District Specialisten Beraad (DSB) op te richten. Voor het district Den Haag is drs. G.R. Meijer vanaf 1 april als regiocoördinator aangesteld. Meijer is thans werkzaam als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS voor de afdeling Ziekenhuiszorg en Topzorg van de directie Curatieve Somatische Zorg. Voor de regio Eindhoven wordt nu naar een geschikte regio-coördinator gezocht. Ook in de proefregio's Groningen, Alkmaar, Groot Gelre en Rotterdam wordt met de stafvoorzitters gesproken over de oprichting van een DSB. Medio april zal de Orde wederom een speciale editie van het Ordenieuws wijden aan de opzet en voortgang van het project 'District op Orde'. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmamanager Els van der Wel of ad-interim projectleider Hedwig Darley, tel. (030) 28 23 377

© copyright ORDE 2000

Deel: ' Voortgang in project District op Orde medisch specialisten '
Lees ook