Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Mededelingen voor de vakpers / Persberichten

Mededeling voor de vakpers
Voortgang onderzoek na besmetting met rundertuberculose

16 november 1999 - Vandaag is besloten tot screening van bedrijven in de omgeving van het veehouderijbedrijf in Agelo (O) waar vorige week bij een rund een besmetting met rundertuberculose is vastgesteld. Morgen zullen screening en tracering concreet worden uitgewerkt. De Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees gaat verder met het traceringsonderzoek van bedrijven die de afgelopen jaren contact hebben gehad met het bedrijf om ze eveneens te kunnen onderzoeken.

De overige runderen (146) op het geblokkeerde bedrijf te Agelo zijn inmiddels onderzocht. Twee derde van de aanwezige runderen bleek antistoffen te hebben aangemaakt tegen de bacterie. Alle runderen zijn gisteren geslacht en naar de destructor gegaan. Materiaal van de dieren wordt door ID-Lelystad onderzocht om definitief vast te kunnen stellen of dieren besmet zijn met rundertuberculose.


Deel: ' Voortgang onderzoek na besmetting met rundertuberculose '
Lees ook