Gemeente Den Helder

Weeknieuws

Voortgang periodieke herwaardering WOZ

betreft:
week: week 30

De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen voor de 2e WOZ-ronde (Wet Onroerende Zaken). Voor onder meer de aanslagen OZB (Onroerende Zaakbelasting) in de periode 2001-2005 moet voor elke onroerende zaak in de gemeente een nieuwe WOZ-waarde worden vastgesteld. Deze waarde wordt bepaald naar het prijspeil op 1 januari 1999. Omdat op die datum geen transacties plaatsvinden, worden voor de bepaling van het waardeniveau verlooptransacties uit de periode september '97 tot en met maart `99 geanalyseerd. Meer dan 800 verkochte woningen zijn in de afgelopen maanden door taxateurs bezocht en beschreven. Ongeveer 10% kon niet inpandig worden bezocht, omdat de bewoner(s) meerdere malen niet thuis waren. Deze eigenaren hebben een enquêteformulier ontvangen, waarin allerhande zaken aangaande de koop en de woning werden gevraagd. Ook hier werd boven verwachting op gereageerd.

Aan de hand van alle verzamelde gegevens, gaan de taxateurs van de gemeente de komende maanden een referentiestelsel maken. In dit boekwerk worden de verkochte panden zodanig gedocumenteerd, dat deze transacties met de niet-verkochte woningen in de gemeente vergeleken kunnen worden. Op die manier kan voor veel woningen bij een uitpandige opname de nieuwe WOZ-waarde worden bepaald. Bij een aantal (bijzondere) woningen zal in de komende maanden nog een taxateur op de stoep staan met het verzoek de woning inpandig op te mogen nemen. Bij meer dan 300 huurwoningen is dat inmiddels al gebeurd.

In de komende periode kunnen vooral bedrijven in de gemeente bezoek van een taxateur verwachten. Zowel verkochte panden als verhuurde objecten worden bezocht. Daarnaast wordt begonnen met het taxeren van incourante onroerende zaken, zoals scholen, sporthallen en openbare gebouwen.


laaste verandering: juli 29, 1999

Deel: ' Voortgang periodieke herwaardering WOZ Den Helder '
Lees ook