Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voortgang Project Grab Potok

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Afdeling Westelijke Balkan

Bezuidenhoutseweg 67

2594 AC Den Haag

Datum

30 januari 2003

Auteur

Maria. Smulders

Kenmerk

DZO/WB-17/03

Telefoon

070-3485465

Blad

1/1

Fax

070-3485329

Bijlage(n)

E-mail

Maria.smulders@minbuza.nl

Betreft

Voortgang Project Grab Potok

Zeer geachte Voorzitter,

Ten vervolge op mijn brief van 4 november 2002,waarin ik een aantal vragen van het kamerlid Kant (SP) betreffende extra hulp voor nabestaanden in Srebrenica beantwoordde, bericht ik u graag over de laatste ontwikkelingen rond het project Grab Potok.

In deze brief meldde ik U dat genoemd project vertraging had opgelopen in de voorbereidingsfase door onder meer de langdurige onderhandelingen met de Bosnische autoriteiten. Ik sprak in mijn brief de verwachting uit dat het project begin november van start zou kunnen gaan. Deze verwachting was gebaseerd op het eind oktober 2002 goedgekeurde projectvoorstel van de NGO Technische Hilfswerke (THW), waarna op 5 november 2002 inderdaad het contract door de Ambassade met THW werd getekend. THW diende eerst met de gemeente vervangende woonruimte voor de bewoners te regelen voordat met de verbouwing kon worden begonnen. Grab Potok moet immers volledig worden gerenoveerd. De moeilijkheid was om tijdelijk onderdak te vinden voor een groot aantal hulpbehoevende bewoners. De gemeente heeft uiteindelijk slechts onderdak gevonden voor een deel van hen. Daarom is besloten de verbouwing per verdieping ter hand te nemen.

Nu dit vaststaat schrijft THW op 1 februari aanstaande de tender uit voor lokale aannemers. De tenderprocedure zal naar schatting 3 weken duren. De bouwvakkers zullen dus naar verwachting niet eerder dan eind februari met de verbouwing kunnen beginnen.

Wat wel zonder vertraging van start kon gaan waren de sociaal-medische project-activiteiten van de ook in mijn voorgaande brief genoemde lokale Bosnische NGO, Snaga Zene, waaraan THW de sociaal medische begeleiding van het project heeft uitbesteed.

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Deel: ' Voortgang Project Grab Potok '
Lees ook