Stadsdeel Amsterdam-Noord


Voortgang project Kinselmeer

In 1997 is reeds gestart met de voorbereidingen van een project Kinselmeer. Dit project beoogt de natuur- en recreatiewaarde van het Kinselmeer en omgeving te herstellen en voor de toekomst te beschermen. Deze zijn in gevaar gekomen door de wildgroei aan recreatiewoningen en caravans rond het Kinselmeer.

In juni 1998 is een haalbaarheidsonderzoek over het project Kinselmeer afgerond. Omdat toen de dekking van het project nog onzeker was, heeft toen geen formele besluitvorming plaatsgevonden. Inmiddels is deze situatie veranderd. Daarom wil het Dagelijks Bestuur nu het project Kinselmeer voort laten gaan.

In het haalbaarheidsonderzoek worden een aantal mogelijke oplossingen genoemd voor het project. Het Dagelijks Bestuur geeft de voorkeur aan de variant waarbij de recreatieterreinen De Kikker en Kinselmeerzicht naar de zuidkant worden verplaatst, naar de locatie achter de Badhoeve. De terreinen worden gesitueerd aan een forste waterpartij. Zo krijgt deze nieuwe locatie de kwaliteit van de nabijheid van een meer. Recreanten ontvangen een financiële compensatie voor het geleden verlies.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om bovengenoemde voorkeur vrij te geven voor de inspraak. De komende maanden zal de inspraakprocedure van start gaan. Recreanten en andere belanghebbenden zullen worden uitgenodigd aan dit traject deel te nemen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voortgang project Kinselmeer A'dam-Noord '
Lees ook