Gemeente Hulst


Persbericht - 14.02.2003

Voortgang reconstructie Clinge

In navolging van de 1e fase is in januari 2003 een start gemaakt met de 2e fase van de reconstructie van de s-Gravenstraat te Clinge. Deze fase behelst het gedeelte van de s-Gravenstraat gelegen tussen de Woestijnestraat en de Molenstraat.

Wat gebeurt er op dit moment?


* aanbrengen nieuw wegdek tussen Woestijnestraat - Frans Halsstraat
- Kennedylaan

* aanpassen riolering in de s-Gravenstraat ter hoogte van de Kennedylaan.

De werkzaamheden in verband met de bodemsanering ter hoogte van pand s-Gravenstraat 293 zijn afgerond. De kruising s-Gravenstraat Molenstraat is opengesteld voor het plaatselijk verkeer. Voor het doorgaand verkeer blijft de s-Gravenstraat afgesloten. Dit verkeer wordt vanaf de Molenstraat via de rijksweg omgeleid.

Afgelopen weken is gestart met het aanbrengen van een nieuw wegdek in het gedeelte gelegen tussen de Woestijnestraat en de Frans Halsstraat.

Naar verwachting is dit gedeelte eind februari 2003 gereed. Tijdens deze periode zal ook de riolering ter plaatse van de Kennedylaan worden aangepast.
Na de carnaval zal de s-Gravenstraat tussen de Frans Halsstraat en de Tiberghienweg worden voorzien van een nieuwe wegconstructie.

Om de bereikbaarheid van de bedrijven en de inwoners van Clinge zo optimaal mogelijk te houden zal pas na afronding van de bovengenoemde werkzaamheden worden gestart met de aanleg van de nieuwe riolering in het gedeelte tussen de Kapelledreef en de Molenstraat. Met deze werkzaamheden zal begonnen worden ter hoogte van de Kapelledreef en zullen vervolgens verschuiven richting de Molenstraat.

Wanneer de rioleringswerkzaamheden tot aan de kruising met de Molenstraat zijn gevorderd, wordt deze kruising weer in zijn geheel afgesloten.

Gelijktijdig zal men verder gaan met het aanbrengen van de nieuwe wegconstructie in de s-Gravenstraat vanaf de Tiberghienweg tot de Molenstraat.

Naar verwachting gaan de totale werkzaamheden tot eind december 2003 in beslag nemen.
Uiteraard spelen de weersomstandigheden bij het volgen van de planning een rol.

---

Gemeente Hulst Team Voorlichting
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389146
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl

Deel: ' Voortgang reconstructie Clinge in Hulst '
Lees ook