expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: NOTITIE TEGOEDEN W.O. II NAAR KAMER

ZALM STUURT VOORTGANGSNOTITIE TEGOEDEN TWEEDE WERELDOORLOG NAAR

KAMER

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag een voortgangsnotitie over de Tegoeden Tweede Wereldoorlog naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie wordt de stand van zaken geschetst van het onderzoek naar de terugkeer en opvang van joden en ander groepen na de Tweede Wereldoorlog (SOTO). Op 23 februari zal er een wetenschappelijk symposium over dit onderwerp worden georganiseerd. Verder gaat de notitie in op de stand van zaken van de onderzoekscommissies, de Washingtonconferentie, de voortgang van de Nazi Persecutee Releif Fund en de archieven.

De tekst van de notitie is te vinden op de Internetsite van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl).

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr; 070 - 342 8236


11 feb 99 11:18

Zoekwoorden:

Deel: ' Voortgangsnotitie tegoeden Tweede Wereldoorlog naar kamer '
Lees ook