Ministerie van VWS

Voortgangsrapportage Drugbeleid 1999

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GVM/Vz/994157

Hierbij zend ik u mede namens de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Grote Steden- en Integratiebeleid de Voortgangsrapportage Drugbeleid 1999.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Voortgangsrapportage Drugbeleid 1999 '
Lees ook