Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voortgangsrapportage EK2000

In vervolg op eerdere brieven aan de Tweede Kamer over de voortgang van de voorbereidingen op het EK2000 en conform daarin gedane toezeggingen treft u hierbij de meest recente stand van zaken omtrent het EK2000 aan.
Een wezenlijk aspect van het plan is dat zo veel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van uniforme strafvorderingseisen en van snelrecht. Personen die strafbare feiten plegen dienen zo snel mogelijk te worden aangepakt en een voelbare sanctie opgelegd te krijgen. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat mensen die strafbare feiten plegen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten in beginsel niet voor de zitting in vrijheid zullen worden gesteld. Doelstelling is om personen die worden verdacht van strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is in beginsel na drie dagen al op de zitting zullen verschijnen. Daar waar er boetes of transacties aan de orde zijn zal er direct betaald moeten worden.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Voortgangsrapportage EK2000 '
Lees ook