Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voortgangsrapportage Rechtshandhaving en Veiligheidsbeleid
Een publicatie bij het onderwerp Nederlands beleid 12 juli 2001
De tweede jaarlijkse voortgangsrapportage rechtshandhaving en veiligheidsbeleid geeft inzicht op hoofdlijnen in de stand van zaken van de samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba op het terrein van de rechtshandhaving en het veiligheidsbeleid. Aan de orde komt onder andere de opbouw van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba, het recherchesamenwerkingsteam, de ondersteuning bij de strijd tegen het witwassen en het opstellen van regelgeving. De rapportage ziet vooral op de activiteiten in het jaar 2000. Voor de overzichtelijkheid is soms een ruimere periode beschreven en zijn ook enkele ontwikkelingen aan het begin van 2001 meegenomen.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Voortgangsrapportage Rechtshandhaving en Veiligheidsbeleid '
Lees ook