Rijksvoorlichtingsdienst

VOORTGANGSRAPPORTAGE TERRORISMEBESTRIJDING EN VEILIGHEID

Na de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten heeft het kabinet het actieplan Terrorismebestrijding en Veiligheid opgesteld. Over de uitvoering van dit plan is een vierde voortgangsrapportage naar de Kamer gestuurd.

In april 2002 zijn in Nederland op aangeven van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) een aantal arrestaties verricht, die verband houden met de toegenomen radicalisering onder leden van extremistische Islamitische organisaties. Ook zou er sprake zijn van rekrutering van Nederlandse moslimjongeren voor de gewelddadige Islamitische strijd, de Jihad. Het kabinet stelt in de voortgangsrapportage dat deze arrestaties aantonen dat in oktober 2001 terecht is gekozen voor meer investeringen in preventie (bijvoorbeeld uitbreiding van Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) en repressie (bijvoorbeeld uitbreiding van opsporing en vervolgingscapaciteit).

46 actiepunten
De voortgangsrapportage geeft een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken op de 46 actiepunten van het actieprogramma. Tot de actiepunten van het programma behoren bijvoorbeeld de ontwikkeling van biometrische identificatiemethodes, de verruiming van de mogelijkheden van digitaal rechercheren en de uitbreiding van de mogelijkheden om mensensmokkel te bestrijden en de burgerluchtvaart beter te beveiligen. Ook is er bijzondere aandacht voor de noodzakelijke voorbereidingen op een aanslag met nucleaire, biologische of chemische middelen (NBC).

De voortgangsrapportage is namens het kabinet door de minister-president en de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie en Financiën aan de Kamer toegezonden.

Deel: ' Voortgangsrapportage terrorismebestrijding en veiligheid '
Lees ook