Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Leiden/Amsterdam Center for Drug Research presenteert voortgangsverslag vol highlights

Persbericht 58 (20-apr-99)

Het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research (LACDR) presenteert tijdens haar voorjaarssymposium op 22 april het Progress Report 1998. Centraal in dit Progress Report staan de highlights uit het wetenschappelijk onderzoek.

Enkele hoogtepunten:

Farmaco-chemici van het LACDR ontdekten een nieuwe klasse van verbindingen die passen op receptoren (‘aangrijpingspunten’) in het lichaam die betrokken zijn bij astma en ontstekingen. Verder ontwikkelingswerk kan leiden tot nieuwe typen geneesmiddelen tegen dergelijke ontstekingsziekten.

Bij ratten doet een tekort aan ‘aandacht’ van de moeder de gevoeligheid voor stress later in het leven toenemen, stelden de medisch farmacologen van het LACDR vast. Ze namen duidelijke verschillen in hormonale stressfactoren waar. Verder toonden zij een nieuw eiwitje aan dat mogelijk betrokken is bij de bescherming tegen herseninfarcten. Dit zgn. CARP-eiwitje is een nieuw handvat in de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen acute herseninfarcten.

Sommige bevolkingsgroepen breken bepaalde geneesmiddelen sneller af dan andere, dankzij de aan- of afwezigheid van bepaalde enzymen in de lever. Dat maakt het erg moeilijk om dit soort geneesmiddelen goed te doseren. Moleculair toxicologen van het LACDR hebben nu met behulp van computertechnieken een chemische verbinding ontwikkeld die zich in de reageerbuis sterk aan dit leverenzym hecht. Het stofje moet helpen geneesmiddelen te vinden waarbij die variatie in afbraaksnelheid niet optreedt.

Andere toxicologen van het LACDR houden zich bezig met de manier waarop sommige cellen (zoals kankercellen) zichzelf kunnen vernietigen (een proces dat ‘apoptose’ heet). Afgelopen jaar werd een beter inzicht verkregen in de manier waarop bepaalde bloedcellen dergelijke processen sturen. Een stapje voorwaarts in een beter begrip van kanker.

In de lever bevindt zich een receptor voor HDL - het ‘goede cholesterol’ - die gereguleerd wordt door het cholesterolgehalte in het bloed, zo vonden biochemici van het LACDR. Vijfentwintig jaar geleden was al zo'n receptor voor LDL - het ‘kwade cholesterol’ - aangetoond. Kennis van de nieuwgevonden receptor biedt hopelijk kansen voor nieuwe therapieën tegen hart- en vaatziekten.

De effecten van geneesmiddelen zijn vaak moeilijk te voorspellen. Een van de specialismen van het LACDR is het bouwen van modellen waarin concentratie (‘farmacokinetiek’) en werking (‘farmacodynamiek’) met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Dankzij nieuwe ontwikkelingen in het afgelopen jaar komen theorie en praktijk steeds dichter bij elkaar te liggen. Daardoor wordt het gemakkelijker om geneesmiddelen te ontwikkelen met de juiste werking en met minder bijwerkingen.

Het is moeilijk om hydrofiele (‘waterminnende’) en grote geneesmiddelen (bijvoorbeeld eiwitten) succesvol toe te dienen, omdat bepaalde cellagen onder normale omstandigheden ondoordringbaar zijn. Farmaceutisch technologen van het LACDR ontwikkelden nieuwe types stoffen die ervoor zorgen dat deze geneesmiddelen de ondoordringbare cellagen wel kunnen passeren. De nieuwe stoffen lijken veelbelovend voor toedieningsvormen via neus, mond en rectum.

De farmaceutische industrie heeft grote belangstelling voor een detectiesysteem voor biologisch actieve eiwitten dat analytisch chemici van het LACDR ontwikkelden. In dit systeem zijn vloeistofchromatografie en biochemische (immunologische) technieken aan elkaar gekoppeld. Inmiddels is het idee gecommercialiseerd via het nieuwe Leidse bedrijf Screentec.

Plantenbiotechnologen van het LACDR slaagden er samen met biologen van het Instituut voor Moleculaire Plantenwetenschappen (Leiden) en de Universiteit van Nijmegen in om salicylzuur (‘aspirine’) in tabaksplanten te maken. Samen met de industrie werd hier octrooi op aangevraagd. Een ander octrooi werd aangevraagd op de productie van belangrijke grondstoffen voor geneesmiddelen in genetisch gemodificeerde (‘transgene’) bakkersgist.

Het Centre for Human Drug Research ontwikkelde een digitale, grafische database over farmacologische processen, bedoeld voor het onderwijs aan de medische faculteit van het Leiden Universiteit Medisch Centrum (LUMC) in het traditioneel ‘moeilijke’ vak farmacologie. De vernieuwende aanpak heeft tot veel enthousiaste reacties bij de studenten geleid.

Afgelopen jaar zette LACDR strategische allianties op met financiële steun van de Nederlandse New Drug Research Foundation (voor innovatieve behandelingen van hersenziekten, en het sturen van geneesmiddelen naar de hersenen) en Yamanouchi Europe (hoe geneesmiddelen op de juiste plaats te krijgen bij chronische ontstekingsziektes). Laatstgenoemde alliantie - Unyphar - betreft een samenwerking met onderzoeksgroepen in Utrecht (UIPS) en Groningen (GUIDE).

Het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research is een samenwerkingsverband van de afdeling Farmacochemie (Vrije Universiteit Amsterdam) en het Centrum voor Bio-Farmaceutische Wetenschappen (Universiteit Leiden). Het onderzoek van het LACDR is multidisciplinair georganiseerd in een negental thema's, gebaseerd op de kennis die aanwezig is in de negen divisies. Elk van de divisies vertegenwoordigt een bepaalde farmaceutische discipline.

Voor nadere inlichtingen: Flora Velthorst, tel. 071 526 44 of: 06 527 43 41, fax 071527 42 77, email: velthors@velthors@chem.leidenuniv.nl

Redacteur (Editor): V.F. Keulen
Tel. 31-71-527 3069; E-mail Over deze site (about this site) Online huisstijl (style guide) Gewijzigd (Last updated): 03 mei 1999, 11:14 uur

Deel: ' Voortgangsverslag Leiden/Amsterdam Center for Drug Research '
Lees ook