Voortzetting Villa Saesveldt in Velp door September BV


VELP, 20161207 -- September, aanbieder van liefdevolle zorg aan mensen met geheugenproblemen (dementie, ziekte van Alzheimer), opent in Velp haar vijfde locatie. September neemt vanaf 1 december de zorg voor de bewoners van Villa Saesveldt over. Samen met de huidige bewoners en hun familie en het huidige personeel, zal het ervaren team van September de overgang zorgvuldig vormgeven. In dit vijfde kleinschalige woonhuis van September krijgen ouderen met geheugenverlies liefdevolle en persoonlijke zorg hetgeen kenmerkend is voor September huizen.

[Foto Villa Saesveldt]

In September-huizen staat de bewoner centraal. “Liefde, aandacht en betrokkenheid zijn de drie kernwaarden waar we onze zorg op bouwen. Dat betekent automatisch kiezen voor kleinschaligheid. Zodat we niet naar minuten hoeven te kijken, maar alle aandacht kunnen geven aan degene die het toekomt”, licht Michiel van Putten, oprichter van de September Woonhuizen, toe.

De aanpak van September voorziet in een snel groeiende behoefte. De groep mensen met geheugenproblemen neemt jaarlijks toe met 30.000 personen. Tegelijkertijd verlangen bewoners en hun directe familie steeds nadrukkelijker naar zorg die aansluit op hun persoonlijke wensen in plaats van de wensen van de zorginstelling. 

Met de overname van Villa Saesveldt wordt in de regio Arnhem/Velp direct in deze behoefte en wensen voorzien.  Oprichter Frank Moust was in 2006 pionier op het gebied van kleinschalig wonen voor ouderen met geheugenproblemen. ”Mijn moeder was midden vijftig toen de dementie haar leven een andere wending gaf. Het verpleeghuis waar zij terechtkwam, vond ik om meerdere redenen niet passend genoeg voor haar”. Hieruit is uiteindelijk de stichting Diaphora en Villa Saesveldt ontstaan.

Nu 10 jaar later kiest Frank Moust ervoor om het stokje over te dragen. September. “De visie en missie van Wonen bij September en Villa Seasveldt zijn bijna identiek, ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat zij de zorgverlening in de villa op dezelfde liefdevolle manier zullen voortzetten”; aldus Frank Moust.

De huidige bewoners en hun familie worden actief betrokken bij de voortzetting. “Wij vinden het belangrijk dat  zij kunnen meedenken, hun betrokkenheid vinden wij bijzonder waardevol”, aldus van Putten.

Betaalbaar wonen

Door de relatief lage overhead maakt September het wonen betaalbaar voor een breed publiek. Bewoners met AOW en een klein aanvullend pensioen of eigen vermogen kunnen voor een vanafprijs van € 1450,- per maand all-inclusief wonen aan de Arnhemsestraatweg in Velp. De huur, servicekosten, eten en drinken, wassen en strijken en alle andere huishoudelijke werkzaamheden zijn hierin opgenomen. Bewoners met een (CIZ) indicatie tot verblijf en een ZZP-5 kunnen bij September wonen. De kosten voor kwalitatieve zorg kunnen worden vergoed vanuit de wet langdurige zorg (WLZ). Bij September Velp, zoals het woonhuis zal worden genoemd, kan de zorg zowel via zorg in natura als met een Persoonsgebonden budget (PGB) worden vergoed. Bewoners van de huizen van September komen in aanmerking voor de lage eigen bijdrage voor de zorg, waardoor het wonen in veel gevallen niet duurder, en voorkomend zelfs voordeliger, is dan het verblijf in een regulier verpleeghuis.

“Het is fantastisch om een veilige en vertrouwde woonomgeving te kunnen bieden aan een kwetsbare groep ouderen. En met het voortzetten van het woonhuis in Velp kan September dit aan steeds meer mensen aanbieden. Daar zijn we trots op.” Aldus van Putten.   


Deel: ' Voortzetting Villa Saesveldt in Velp door September BV '
Lees ook