Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Taakgroep Raad van Europa i.o.

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

4 maart 2003

Behandeld

Anne-Sietske Brinks


Kenmerk

DES/IR-95/03

Telefoon

070-348 6929


Blad

1/1

Fax

070- 348 6386


Bijlage(n)

1

E-Mail

as.brinks@minbuza.nl


Betreft

Vooruitblik op het Nederlandse Voorzitterschap

van de Raad van Europa, 2003-2004

Nederland zal van november 2003 tot mei 2004 het voorzitterschap bekleden van de Raad van Europa. Graag bied ik u hierbij aan de notitie 'Nederlands Voorzitterschap van de Raad van Europa (2003-2004), een eerste vooruitblik'. In deze notitie worden de voornemens en de huidige stand van zaken van de voorbereiding van het voorzitterschap weergegeven. Eveneens wordt in de nota een schets gegeven van de Raad van Europa en van de uitdagingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Deze notitie is de eerste waarin u over het Nederlands voorzitterschap van de Raad van Europa wordt geïnformeerd. In het najaar van 2003 zal ik u een tweede notitie sturen, waarin het definitieve programma zal zijn uitgewerkt.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

===

Deel: ' Vooruitblik op Nederlands Voorzitterschap Raad van Europa 2003-2004 '
Lees ook