Numico

13 september 1999 - Obligaties

Voorwaarden EUR 600.000.000 achtergestelde converteerbare obligaties Koninklijke Numico N.V. 1999 per 2004

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten van Amerika, Canada and Japan. Gezamenlijk persbericht van Koninklijke Numico N.V., ABN AMRO Bank N.V. en J.P. Morgan Securities Ltd.

Koninklijke Numico N.V. is voornemens maximaal EUR 600.000.000 achtergestelde converteerbare obligaties 1999 per 2004 te emitteren. Numico heeft aan het syndicaat een optie verleend om te vorderen dat Numico maximaal EUR 90.000.000 additionele achtergestelde converteerbare obligaties zal verkopen tot 30 dagen na de betalingsdatum (Greenshoe).

De inschrijvingsperiode start maandag 13 september 1999 en sluit naar verwachting donderdag 16 september 1999, 16.30 uur. ABN AMRO Rothschild en J.P. Morgan Securities Ltd. behouden zich het recht voor de inschrijving eerder te sluiten. Institutionele beleggers kunnen op basis van het bookbuilding systeem inschrijven. Particuliere beleggers kunnen alleen bestens inschrijven.

De coupon is vastgesteld op 1,50 %, te betalen in jaarlijkse termijnen vanaf september 2000. De conversieprijs zal worden vastgesteld binnen de bandbreedte van 24 % tot en met 29 % boven de emmissiekoers van de aandelenemissie. Aflossing van de achtergestelde converteerbare obligaties zal aan het einde van de looptijd plaatsvinden tegen een effectief rendement over de gehele looptijd van tussen de 3,75% en 4,00% (aflossing tegen 112,1% tot 113,5%). De definitieve voorwaarden zullen worden vastgesteld na sluiting van de inschrijvingsperiode, naar verwachting donderdag 16 september 1999.

Koninklijke Numico N.V. kan vanaf 22 september 2002 de obligaties vervroegd aflossen indien de koers van de certificaten van aandelen gedurende 30 achtereenvolgende beursdagen ten minste 130% van de conversiekoers bedraagt. De aflossingskoers zal zodanig worden vastgesteld dat het effectieve rendement over de dan resulterende looptijd overeenkomt met het vastgestelde effectieve rendement. De obligaties zijn naar verwachting converteerbaar vanaf 22 oktober 1999. De uitgifteprijs van de obligaties zal worden vastgesteld op 100%.

Emissie van certificaten van aandelen Op 6 september 1999 hebben Koninklijke Numico N.V., ABN AMRO Rothschild en J.P. Morgan Securities Ltd. tevens een emissie van certificaten van aandelen aangekondigd ter grootte van maximaal EUR 450 miljoen (exclusief greenshoe van EUR 67,5 miljoen). De inschrijving is geopend op 6 september 1999 en sluit naar verwachting eveneens op donderdag 16 september 1999, 16.30 uur.

Syndicaat
Koninklijke Numico N.V. heeft ABN AMRO Rotschild en J.P Morgan Securities Ltd. aangewezen als joint Global Coordinators en joint bookrunners; Morgan Stanley Dean Witter als Co-Lead Manager; Dresdner Kleinwort Benson, HSBC Investment Banking, ING Barings en Schroders als Co-Managers.

De opbrengst uit emissie zal door de Koninklijke Numico N.V. worden aangewend ter gedeeltelijke herfinanciering van de acquisitie van General Nutrition Companies, Inc.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Koninklijke Numico N.V. Henk Dekker
tel: +31 79 353 9357

ABN AMRO Bank N.V. Tanno Massar
tel: +31 20 628 6321

J.P. Morgan Securities Ltd. Alex Northcott
tel: +44 171 325 8504

Deel: ' Voorwaarden achtergestelde converteerbare obligaties Numico '
Lees ook