Verbond van verzekeraars

Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning vastgesteld

De Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst heeft vastgesteld dat, in afwachting van de behandeling van het wetsvoorstel Veegwet 2, polissen van kapitaalverzekeringen vooralsnog kunnen worden aangemerkt als Kapitaalverzekering Eigen Woning als zij zijn opgemaakt conform artikel 3.116 lid 2 onderdelen a. en e. van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Het Verbond had de Belastingdienst gevraagd om aan te geven hoe polissen dienen te worden vormgegeven om te voldoen aan de voorwaarden van de Wet IB 2001. Verder had het Verbond gevraagd of bij KEW-polissen het adres van de belanghebbende mocht worden weggelaten.Om aan de voorwaarden van artikel 3.116 lid 2 onderdelen a. en e. te voldoen dient een clausule in de polis te worden opgenomen met als tekst: De begunstigde zal de kapitaalverzekering aanwenden ter aflossing van de schulden aangegaan ter verwerving van de eigen woning in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de verzekeringnemer, van diens echtgenoot of van degene met wie de verzekeringnemer duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert. Polissen die al worden vormgegeven conform de huidige voorwaarden van artikel 3.116 behoeven bij aanname van het wetsvoorstel geen aanpassing. Polissen moeten dan alleen worden aangepast als de verzekeraar door een andere wijziging van de polis aan de verzekerde een nieuwe polis verstrekt.

Bondig, Augustus 2001

Ga een pagina terug

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning vastgesteld '
Lees ook