Nederlandse Vereniging van journalisten

Voorwaarden omroepfusie

De NVJ vraagt bij het samengaan van TV 8 en Omroep Limburg garanties voor investering in kwaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit. Dat heeft het NVJ-bestuur de bij de fusie betrokken partners laten weten. Vooral van de VNU vraagt de bond een toezegging over lange termijn investeringen.

Voor de NVJ is het van groot belang dat er voldoende geld beschikbaar is voor kwalitatief hoogwaardige journalistiek. Ook eist de NVJ een werkgelegenheidsgarantie. Van gedwongen ontslagen kan geen sprake zijn. Binnen de nieuwe onderneming dient een volwassen redactiestatuut te worden afgesloten dat de medezeggenschap van de redactie regelt en de journalistieke onafhankelijkheid waarborgt. De redactie dient te worden geconsulteerd over de invulling van de journalistieke leiding.

Amsterdam, 12-02-99

Deel: ' Voorwaarden NVJ bij fusie TV 8 en Omroep Limburg '
Lees ook