Gemeente Den Haag


25 februari 2000

Nadere voorwaarden voor oprichting van aparte rechtspersonen door welzijnsinstellingen

De gemeente Den Haag wil de komende maanden met de Haagse welzijnsinstellingen praten over voorwaarden voor de oprichting van 'zelfstandige rechtspersonen' door deze instellingen. De gemeente Den Haag is nog niet overtuigd van de noodzaak dat gesubsidieerde instellingen over moeten gaan tot het oprichten van een aparte zelfstandig rechtspersoon (zoals een BV) naast hun huidige stichtingsvorm.

Ook binnen de bestaande organisatievorm kunnen volgens de gemeente goede afspraken worden gemaakt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het opnemen van aanvullende voorwaarden in het Haagse subsidiebeleid. De gemeente vindt het een goede ontwikkeling dat welzijnsinstellingen streven naar het werken met meerdere opdrachtgevers. Voorwaarde hierbij is dat er sprake blijft van een transparante en controleerbare organisatie voor de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Jetta Klijnsma (Welzijn) bespreekt dit onderwerp op woensdag 8 maart met de raadscommissie van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie (WVE). Het college van burgemeester en wethouders stemde op 29 februari in met dit standpunt.

Jetta Klijnsma reageert op recente ontwikkelingen bij de Decentrale Welzijnsorganisaties (DWO's). De DWO's krijgen steeds meer te maken met andere opdrachtgevers. Daarom richtte de SWE (Stichting Welzijnsorganisatie Escamp) om fiscaal-juridische redenen een aparte BV op en is de SWOS (Stichting Welzijnsorganisatie Schilderswijk) van plan een BV op te richten. Het college van B&W presenteert voor het eind van dit jaar regels voor de constructie met meerdere opdrachtgevers en eventuele aparte zelfstandige rechtspersonen. Deze regels gelden voor alle door de gemeente gesubsidieerde instellingen op het gebied van cultuur, welzijn werkgelegenheid en leefbaarheid.

In Den Haag zijn zeven DWO's, deze werken op stadsdeelniveau. De welzijnsorganisaties leveren allerlei diensten aan de bevolking zoals maatschappelijk-, ouderen-, jongeren-, en peuterspeelwerk. De DWO's zijn ondergebracht in een stichting. De gemeente Den Haag is een belangrijke opdrachtgever, 'koopt' verschillende diensten in en geeft daar subsidie voor.

Deel: ' Voorwaarden rechtspersonen Haagse welzijnsinstellingen '
Lees ook