Keuringsdienst van Waren

Nieuws

Voorzichtigheid geboden bij Vitamine-E gebruik

Datum: 14-2-03

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) adviseert terughoudend te zijn bij het gebruik van Vitamine-E capsules. Dit geldt met name voor orthomoleculaire gebruikers, die dagelijks meer innemen dan de geadviseerde dagdosering, die op de verpakking vermeld staat.

De Keuringsdienst van Waren, onderdeel van de VWA, onderzoekt momenteel een groot aantal Vitamine E preparaten op het voorkomen van benzo(a)pyreen. Op grond van dit onderzoek zou het mogelijk zijn dat een aantal preparaten uiteindelijk uit de handel moeten worden genomen.

De tot nu toe gevonden waarden zijn nog geen reden voor een algemene publiekswaarschuwing, maar vormen wel de aanleiding om het advies te geven niet boven de geadviseerde dagdosering uit te gaan.

Daarmee kan voorkomen worden dat de gebruikers meer dan een nog dagelijks acceptabele hoeveelheid (Virtual Safe Dosis) van benzopyreen binnenkrijgen.

Benzop(a)pyreen is een zogenaamde indicatorverbinding voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen(PAKs) , kankerverwekkende stoffen die niet in eet- of drinkwaren thuishoren.

In een gedeelte van de grondstoffen voor Vitamine E capsules is deze stof aangetroffen. Op grond daarvan worden deze vitamine preparaten nader onderzocht.

foto: parkiet

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorzichtigheid geboden bij Vitamine-E gebruik '
Lees ook