ABVAKABO FNV

Voorzitter ABVAKABO FNV pleit voor samenwerking met ouderenbonden

Bondsvoorzitter Guus van Huygevoort pleit voor een nauwe samenwerking tussen de vakbeweging en ouderenbonden. In het ABVAKABO FNV magazine AANEEN van 28 maart 2003 stelt hij dat vakbonden en ouderenbonden natuurlijke partners zijn. Hij streeft naar een heldere taakverdeling op basis van de eigen specialismen. Dat betekent zelfs dat zowel de vakbeweging als ouderenbonden bepaalde taken afstoten. Ze zouden tot een (goedkoop) combi-lidmaatschap moeten komen.

Op dit moment zijn veel ouderen lid van zowel een vakbond als een ouderenbond. Ongeveer tien procent van het ledenbestand van ABVAKABO FNV is gepensioneerd. Het in stand houden en ontwikkelen van een goed pensioenstelsel is in het belang van zowel mensen die nu werken, als van de mensen die reeds van hun pensioen genieten. Guus van Huygevoort:'Denk je alleen vanuit het belang van één maatschappelijke groep, dan kom je niets verder in het zoeken naar oplossingen voor de problemen die op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing'.

Vakbonden en ouderenbonden hebben allebei een enorme deskundigheid en ervaring op verschillende terreinen. De ouderenbonden met name op het gebied van de leef- en woonsituatie van ouderen, en van hun gezondheid. Vakbonden vooral op het gebied van rechtshulp en pensioenen.

Van Huygevoort roept de ouderenbonden op om samen met de vakbeweging tot een heldere taakverdeling te komen. Hij is er van overtuigd dat een samenwerking op die basis leidt tot krachtenbundeling en kruisbestuiving. Van Huygevoort: 'Dat zal van groot belang zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de besluiten die de politiek de komende periode gaat nemen over een nieuw ziektekostenstelsel. Ook daarin zullen we die solidariteit tussen de generaties overeind moeten zien te houden.'

Meer informatie:
Sandy Bosman, voorlichter, 079-3536380/ 06-51025004

27 mrt 03 17:36

Deel: ' Voorzitter ABVAKABO FNV pleit voor samenwerking met ouderenbonden '
Lees ook