NED VERPAKKINGSCENTRUM

NVC Triangel uitgereikt aan Meiny Epema-Brugman

Persbericht
Gouda, 25 november 1999

NVC Triangel 1999 toegekend aan mevrouw
Drs. M. Epema-Brugman, voorzitter Commissie Verpakkingen II

Op 25 november 1999 ontving de voorzitter van de Commissie Verpakkingen II, mevrouw
Drs. M. Epema-Brugman, uit handen van de heer Ir. A.F. Hulsewé, voorzitter van het Nederlands Verpakkingscentrum de communicatie-jaarprijs NVC Triangel 1999.

De NVC Triangel is de Nederlandse communicatieprijs als het om verpakken gaat en wordt toegekend aan
personen en/of instanties die het belang van goed verpakken uitdragen naar overheid, bedrijfsleven en de consument.
Meiny Epema is in de verpakkingsketen het meest bekend vanwege haar huidige functie als voorzitter van de Commissie Verpakkingen. De Commissie Verpakkingen ziet toe op de uitvoering van het Convenant Verpakkingen II dat zijn oorsprong vindt in de Europese Richtlijn Verpakking en verpakkingsafval uit 1994 en de daaruit voortvloeiende gelijknamige Ministeriële Regeling uit 1997.
De convenantspartijen (de overheid en de
convenantsuitvoeringsorganisatie SVM.PACT, alsmede de monitoringinstituten) rapporteren ieder jaar aan de Commissie Verpakkingen.
Zowel in persoon als in haar functie als voorzitter van de Commissie Verpakkingen II heeft Meiny Epema zich altijd realistisch, maar bepaald niet zonder idealen en innovatieve ideeën opgesteld. Zo participeerde zij al in het begin van de negentiger jaren in het toenmalige Nationaal Verpakkingsdebat, georganiseerd door het Nederlands Verpakkingscentrum. Vanuit het brede scala van haar andere maatschappelijke functies (het lidmaatschap van de Tweede Kamer, diverse commissariaten en onder meer het lidmaatschap van de Centrale Commissie Statistiek), heeft zij een integrale visie ontwikkeld op de bedrijfseconomische en maatschappelijke rol die de verpakking in onze samenleving speelt. Het is op basis van deze over-wegingen dat het Bestuur van het Nederlands Verpakkingscentrum haar de NVC Triangel 1999 heeft toegekend.

De NVC Triangel is in 1993, 1994, 1996 en 1997 uitgereikt aan respectievelijk de Stichting Promotie Glasbak,
de Stichting Pro Carton, het Informatiecentrum Papier en Karton en de Stichting Kringloop Blik. In 1995 en 1998
vond het NVC-Bestuur geen aanleiding de NVC Triangel uit te reiken.

Het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) is de overkoepelende organisatie voor de verpakkingsindustrie, de verpakkende industrie, de distribuerende ondernemingen en de handel. De hoofdactiviteiten van de in Gouda gevestigde vereniging zijn informeren, opleiden, voorlichten en intermediaire dienstverlening.

Meer informatie?
Nederlands Verpakkingscentrum, Michaël Nieuwesteeg, telefoon 0182 - 51 24 11 / fax 0182 - 51 27 69,
e-mail nfo@nvc.nl, website: www.nvc.nl

25 nov 99 18:54

Deel: ' Voorzitter Commissie Verpakkingen krijgt NVC Triangel 1999 '
Lees ook