TuinbouwNet


Voorzitter PT wil Europees voedingsbureau

"Een Europees voedingsbureau zou de consument meer zekerheid kunnen verschaffen op het gebied van voedselveiligheid. De EU - en ook de nationale overheid - heeft de neiging de zorgen van de consument over voeding te benoemen en internationaal te bespreken. Die overheden zouden duidelijker stelling moeten nemen als het gaat om voedselveiligheid en biotechnologie. Meer het vertrouwen van de burger versterken dan het benoemen van zorgen." Dit zei de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), J. van der Veen, op de nieuwjaarsbijeenkomst van het schap.

Van der Veen vindt de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een goed voorbeeld hoe een Europees voedingsbureau eruit zou kunnen zien. "De regels in de EU op het gebied van voeding zijn wel gelijk, maar de controle niet. Eén geharmoniseerde voedingscontrole kan de concurrentie zuiver houden", zo ziet de voorzitter van het PT nog meer voordelen van één bureau.

Van der Veen ging in zijn nieuwjaarstoespraak ook nog in op de omslachtige exportrestitutieregeling van de EU. Binnen deze regeling kunnen exporteurs een bepaald bedrag ontvangen van Brussel om de uitvoer van onder andere groente en fruit naar een aantal landen buiten de Unie te stimuleren. "Het wordt tijd om de met veel papier en weinig geld gepaard gaande exportrestituties te vervangen door een een goede EU-promotieregeling voor groenten en fruit. Dat is ook beter houdbaar in WTO-verband. Het Productschap Tuinbouw zal in samenwerking met andere organisaties proberen het EU-beleid in deze richting bij te stellen."

Deel: ' Voorzitter Productschap Tuinbouw wil Europees voedingsbureau '
Lees ook