Partij van de Arbeid


Voorzitter PvdA-Groningen wil Van Hees als landelijk voorzitter

Taetske van der Reijt, voorzitter van de PvdA-Groningen wil Marijke van Hees als voorziitter van de landelijke PvdA. In het afdelingsblad 'De Binding' keert Van der Reijt zich fel tegen haar leeftijdsgenoten, het Niet Nix-duo Lennart Booij en Erik van Bruggen, de grootste concurrenten van Marijke van Hees:

Van der Reijt: "Op 20 februari mogen we onze nieuwe voorzitter(s) kiezen. Worden het Lennart Booij & Erik van Bruggen of wordt het Marijke van Hees? Zoals iedereen weet, ben ik geen grote fan van de heren Booij en Van Bruggen. Misschien vergis ik mij, maar iedere keer als ik een interview lees met hen, begin ik daaraan in de hoop nu dan eens te lezen hoe zij denken dat de PvdA met de problemen van deze tijd om dient te gaan. Steeds weer echter, lees ik dat ze de vorm willen veranderen en dat het meer over de inhoud moet gaan. Maar met zeggen dat het over de inhoud moet gaan, gaat het nog niet over de inhoud.

Het, op kosten van de partij geproduceerde(!), Vlugschrift staat vol met hun propaganda; als dat de lijn van de toekomst moet worden? Mijn kritische houding wordt gedeeld door velen in de afdeling Gronin-gen, heb ik gemerkt. Nu ligt dat misschien ook wel aan het feit dat Niet Nix een bijzonder Randstedelijk fenomeen is. Dit Randste-delijke leidt er ook toe dat ik hun verhalen over afde-lingen die de ruggegraat van de Partij zijn en versterking van de afdelin-gen niet zo geloofwaardig vind. Ik ben een voorstander van Marijke van Hees als voorzitter van onze partij. Ik heb haar meege-maakt in de landelijke ROSA werkgroep een aantal jaren geleden en gezien hoe ook zij dingen wil vernieuwen en de partij open wil breken, dat ze bovendien goed kan luisteren en goede ideeën heeft."

_________________________________________________________________

Deze pagina staat onder verantwoording van de PvdA Groningen - Niets uit deze uitgaven mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Wij zijn te bereiken via E-mail of bekijk de adressenlijst

Deel: ' Voorzitter PvdA-Groningen wil Van Hees als partij-voorzitter '
Lees ook