ING


Amsterdam, 20 april 1999

G.J.A. van der Lugt schort commissariaat NIB op

De voorzitter van de Raad van Bestuur van ING, de heer G.J.A. van der Lugt, die tevens lid is van de Raad van Commissarissen van de Nationale Investeringsbank (NIB), heeft besloten zijn deelname aan de beraadslaging en besluitvorming in de Raad van Commissarissen van de NIB met onmiddellijke ingang en tot nader order op te schorten. Hij nam deze beslissing teneinde volledig deel te kunnen nemen aan het besluitvormingsproces binnen ING met betrekking tot de consequenties, die voortvloeien uit het begin deze maand verschenen biedingsbericht van PGGM en ABP op de aandelen NIB.
ING heeft een deelneming in het aandelenkapitaal van de NIB van ca. 20%.


Toelichting
Sinds de publicatie van het biedingsbericht van PGGM en ABP begin deze maand zijn de modaliteiten van het bod op de aandelen NIB bekend. Daarmee is tevens de termijn ingegaan waarop ING moet bepalen of zij haar aandelen NIB zal aanmelden dan wel - als zij zou besluiten dat niet te doen - onder welke voorwaarden zij haar aandeelhouderschap in de NIB zou willen en kunnen continueren. De uitkomst van deze afwegingen zal bepalen of ING haar steun aan de beoogde samenwerking van PGGM en ABP met NIB zal geven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Voorzitter Raad van Bestuur ING schort commissariaat NIB op '
Lees ook