VNA

Voorzitter van VNA legt functie neer

VOORZITTER VAN VNA LEGT FUNCTIE NEER

Ingezette beleidskoers wordt voortgezet

Bunnik, 4 oktober 2001. De heer F. (Ferdinand) A.N.M. Clevers heeft zijn functie van voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA in goed overleg met het VNA-bestuur neergelegd. Aanleiding voor deze stap is een verschil van inschatting over de benodigde personele en organisatorische ondersteuning van het bestuur. De heer mr. B.(Bert) Kreek - bestuurslid van de VNA - zal voorlopig als waarnemend voorzitter optreden. De onder het voorzitterschap van de heer Clevers ontwikkelde beleidsstrategie van een aktieve en maatschappelijk georiënteerde participatie van de VNA aan alle aan de mobiliteit gerelateerde vraagstukken blijft volledig in tact, zo tekent het VNA-bestuur aan.
Voor een soepele overdracht van zaken zijn tussen de heer Clevers en de heer Kreek passende afspraken gemaakt die een ongestoorde voortgang van werkzaamheden waarborgen.

Eind vorig jaar ontstond de VNA uit een fusie tussen de voormalige BOVAG-afdeling Autoleasing (veelal dealergebonden leasemaatschappijen) en de VNA-oude-stijl (overwegend grotere autoleasemaatschappijen). Daarmee ontstond één brancheorganisatie voor de gehele professionele autoleasesector die in totaal ruim 630.000 (personen-, bestel- en vracht-) auto's omvat en daarmee een belangrijk deel vormt van het Nederlandse zakelijk verkeer.
De VNA-nieuwe-stijl ging op zoek naar een extern professioneel voorzitter. Daarbij viel de keus op de heer Clevers, die in december van het vorig jaar zijn werkzaamheden bij de VNA aanving.Onder zijn leiding profileerde de VNA zich nadrukkelijk als een constructief en maatschappelijk bewust gesprekspartner van onder meer de overheid voor alle vraagstukken op het brede terrein van verkeer en vervoer, in het bijzonder ten aanzien van bereikbaarheid, veiligheid en milieu. Het VNA-bestuur zal die beleidslijn onverkort voortzetten en als uitgangspunt nemen bij de binnenkort uit te brengen beleidsnota.

Deel: ' Voorzitter VNA autolease legt functie neer '
Lees ook