Vakvereniging Voor Machinisten en Conducteurs

Tilburg, 29 augustus, 2001

Na een spannend en intensief voorjaar leek de zomer voor de VVMC redelijk rustig te verlopen. Toch kwam er aan het einde van deze zomer een onverwachte wending. Onze voorzitter Jan Arndts, heeft na 4 jaar besloten de voorzittershamer over te dragen aan een nieuwe voorman. Vanaf 1 september zal Jan Arndts zich gaan richten op andere uitdagingen in zijn persoonlijke leven. Zoals hij zelf zegt in zijn afscheidsbrief: Aan alles komt vroeg of laat een einde. Zo ook aan het leven van een VVMC-voorzitter. Om persoonlijke redenen zal ik per 1 september terugtreden als voorzitter van de VVMC en als hoofdbestuurslid. De afscheidsbrief van Jan is in de komende Trekhaak te lezen. Zijn besluit wordt gerespecteerd maar dat neemt niet weg dat het VVMC-bestuur zijn vertrek betreurt.

Een voorzitterswissel heeft allerlei gevolgen voor het functioneren van het dagelijks bestuur. Omdat de VVMC zich gedegen wil voorbereiden op een nieuwe samenstelling van het bestuur, zal niet overhaast worden gezocht naar een nieuwe voorzitter. Daarnaast willen we ook de tijd nemen om onze leden hierbij te betrekken. De komende periode zal de voorzittersrol worden gedeeld door twee personen: Peter Franke en Huub Pijpers. Verder is voor wat betreft de woordvoering richting media de volgende verdeling gemaakt: Hubert Vankan is mediawoordvoerder als het gaat over vakbondsbestuurlijke zaken (onderhandelingen, CAO). Donald Cijs is voor de media aanspreekpunt als het om de VVMC als vereniging gaat.

De VVMC zal de komende periode op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter en zal zich gaan richten op de vernieuwde samenstelling van het bestuur. Over hoe deze procedure verloopt wordt u nader geïnformeerd in de komende RVA vergadering in september en via de daarvoor geëigende kanalen.

Wij houden u op de hoogte.

Deel: ' Voorzitterswissel vakbond voor machinisten en conducteurs '
Lees ook