Nummer: 5839 20 juli 1999

Persberichten '99

VOORZORGSMAATREGELEN MILLENNIUM VOOR VEILIGE LUCHTVAART

Met de millenniumovergang is vliegen alleen toegestaan als de veiligheid voldoende is gegarandeerd.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen moeten aantonen dat zij millenniumgereed zijn en er zeker van zijn dat op de vliegroutes veilig kan worden gevlogen.

Ook voor buitenlandse maatschappijen geldt dat zij alleen van het Nederlandse luchtruim gebruik mogen maken als voldoende is aangetoond dat zij millenniumgereed zijn. Bij twijfel zal een maatschappij tijdelijk de toegang tot ons land worden ontzegd. Als een dergelijke maatregel wordt genomen, wordt er naar gestreefd deze met de andere Europese landen af te stemmen.

De exploitanten van luchtvaartterreinen alsmede de luchtverkeersleiding moeten aangeven welke maatregelen zij hebben genomen om de veiligheid te handhaven en de millenniumproblematiek aan te pakken. Op basis van deze toetsing kan de minister tot preventieve of aanvullende maatregelen besluiten.

Als dat gebeurt, dan zullen deze worden gepubliceerd.

Naast de millenniumovergang is ook op een aantal andere kritische data bijzondere waakzaamheid geboden, zoals op 9 september 1999, 29 februari 2000 en 31 december 2000.

Minister T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft de voorzorgsmaatregelen vervat in een Beleidslijn voor de Luchtvaart en deze vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

H. Houtman, 070-3516100


Deel: ' Voorzorgsmaatregelen millennium voor veilige luchtvaart '
Lees ook