expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Voorzorgsmaatregelen Millennium

VOORZORGSMAATREGELEN MET MILLENNIUM VOOR VEILIGE SCHEEPVAART OP

RIJKSVAARWEGEN

Gezagvoerders en schippers moeten kunnen aantonen dat hun schip millenniumgereed is, als zij gedurende de millenniumovergang gebruik willen maken van rijksvaarwegen. Verder zullen uit voorzorg de bruggen, sluizen en stuwen onder beheer van het rijk op oudejaarsavond tussen 22.00 en 2.00 uur voor de scheepvaart gesloten blijven. Overigens is het een gangbare praktijk dat veel bruggen, sluizen en stuwen op 31 december niet worden bediend.

Minister T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft deze voorzorgsmaatregelen vastgelegd in een Beleidslijn voor de Scheepvaart.

Op oudejaarsavond ligt het scheepvaartverkeer normaal ook al vrijwel stil. Gezien de millenniumproblematiek worden uit voorzorg toch enkele extra maatregelen genomen om eventuele schade op en aan rijksvaarwegen en aan kunstwerken uit te sluiten.
Om het millenniumgereed zijn van een schip aan te tonen, kan de gezagvoerder of schipper van een zee- of binnenschip gebruik maken van een standaard vragenlijst (questionnaire).

De voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor rijksvaarwegen en de aanloopgebieden naar de Nederlandse zeehavens. Naar verwachting zullen de beheerders van niet-rijksvaarwegen zich bij de regeling aansluiten.

H. Houtman, 070 - 3516100

27 mei 99 10:46

Deel: ' Voorzorgsmaatregelen millennium voor veilige scheepvaart '
Lees ook