vopak nv

vopak koopt aandelen in voor
langetermijn variabel beloningsplan

rotterdam, 28 april 2010

vopak zal vanaf vandaag tot en met 30 juni 2010 een maximum van 150.000 aandelen vopak inkopen (na het van kracht worden van de goedgekeurde 1:2 aandelensplitsing op een nader te bepalen datum betreft dit maximaal 300.000 aandelen). evenals in vorige jaren geschiedt dit ter afdekking van een tranche aandelen in de opbouw van het langetermijn variabele beloningsplan, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. onder dit plan worden aandelen toegekend aan de raad van bestuur en het senior management indien aan specifieke financiële prestatiecriteria wordt voldaan. conform de door de algemene vergadering van aandeelhouders aan de raad van bestuur verleende machtiging tot inkoop van aandelen zal de maximale prijs per in te kopen aandeel niet hoger liggen dan 110 procent van de gemiddelde beurskoers van de laatste vijf handelsdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop.
vopak heeft de uitvoering van het inkoopprogramma ondergebracht bij een kredietinstelling die haar handelsbeslissingen met betrekking tot deze transactie onafhankelijk van vopak neemt zonder dat vopak invloed heeft op het tijdstip van de aankoop. profiel vopak
koninklijke vopak n.v. is 's werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. vopak exploiteert 80 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 28 miljoen kubieke meter in 31 landen. deze liggen op strategische plaatsen voor gebruikers ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes. klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, voor wie vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat voor een groot aantal industrieën.

Deel: ' Vopak koopt aandelen in voor langetermijn variabel beloningsplan '


Lees ook