Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Rijn en binnenvaart is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

22-08-2001

Staking dreigt bij Vopak Barging Europe

Bij Vopak Barging Europe in Rotterdam, zijnde de samengevoegde transportbedrijven van Van Ommeren en Broere, wordt volgende week woensdag het werk voor een dag neergelegd als de werkgever niet met CNV Havens aan tafel wil. Vrijdag leggen de bonden een ultimatum voor. Vandaag heeft de vereiste meerderheid van de werknemers binnen het bedrijf daartoe toestemming verleend. CNV Rijn- en binnenvaart wil harmonisatie Van Ommeren en Broere (Vopak) nu eindelijk wel eens uitgevoerd zien

"Die twee bedrijven zijn weliswaar twee jaar geleden samengeklonken, maar hun beider arbeidsvoorwaardenpakket nog steeds niet. Daardoor is onderling uitwisselen van personeel nog steeds ondoenlijk", legt vakgroepbestuurder Cees Klaassen uit.
Volgens Klaassen is de onverzettelijke houding van de VBE-directie aanleiding tot de stakingsdreiging. "De directie wil het personeel vrijelijk uitwisselen tussen de twee vloten van de voormalige bedrijven Van Ommeren en Broere. Wij als bond zijn van mening dat dit niet kan zolang de verschillen in het arbeidsvoorwaardenpakket tussen die twee vloten niet is geharmoniseerd. Vooral omdat de benodigde garanties ontbreken dat de werknemers in die gevallen kunnen blijven profiteren van de meest gunstige arbeidsvoorwaarden. Dit alles zorgt voor heel veel onrust onder het personeel en die moet nu maar eens uit de wereld worden geholpen."

Bij Vopak Barging Europe werken circa 180 mensen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vervoer van olie en chemicaliën over binnenwateren.

Houten, 22 augustus 2001

Nadere inlichtingen:

Cees Klaassen (vakgroepbestuurder):
010 - 455 00 50
Wouter de Jong (persvoorlichter):
030 - 6 348 243

Deel: ' Vopak lokt staking uit volgens CNV '




Lees ook