Vopak verwacht beter resultaat in 2000

Rotterdam, 6 april 2000

In de op 6 april gehouden eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. is medegedeeld dat het bedrijf voor 2000 een verbetering van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen ten opzichte van 1999 verwacht.

In Tankopslag is thans sprake van een duurzame verbetering in de huidige portefeuille, onder meer door capaciteitsuitbreiding in de chemie en gunstige verwachtingen over de bezettingsgraad voor de opslag van minerale-olieproducten. In Zeetankvaart herstellen volumes en tarieven zich enigszins, hoewel de sterk gestegen bunkerprijzen dit effect deels teniet doen. In Chemische Distributie profiteert Noord-Amerika van de blijvend gunstige economische condities. Wel houdt Vopak rekening met enige aanloopkosten door de opstart van de ebusiness activiteiten. De ontwikkelingen bij de Europese distributiebedrijven vertonen een gemengd beeld, waarbij de Zuid-Europese economie aantrekt en het Verenigd Koninkrijk nog achterblijft.

De integratie van de verschillende bedrijfsonderdelen in met name de logistiek is in volle gang, nu sinds kort volledige steun is verkregen van bonden en ondernemingsraden. Vopak verwacht dit jaar een fusievoordeel van circa EUR 20 miljoen voor belastingen. Ook de gestegen US-dollarkoers zal een positieve invloed hebben op het resultaat. Op basis van deze factoren spreekt Vopak de verwachting uit dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen beter zal zijn dan in 1999.

Profiel
Vopak biedt over de hele wereld logistieke en distributiediensten aan de chemische en olie-industrie en aan eindgebruikers van chemicaliën. De organisatie beschikt over een wereldwijd logistiek netwerk van terminals, tankers en tankcontainers, een Noord- Amerikaans en Europees distributienetwerk van warehouses, klanten en eindgebruikers. Het verschaft Vopak een unieke positie om de schakel te zijn tussen producent en eindgebruiker van chemicaliën en olieproducten.
Voor nadere informatie:

Koninklijke Vopak N.V.
Jet van Beusekom-Eikenaar
Telefoon : 010 - 400 2777
E-mail : corporate.communication@vopak.com Website : www.vopak.com

Deel: ' Vopak verwacht beter resultaat in 2000 '
Lees ook