RVD/DV

MINISTERRAAD: Vordering gelijk loon verjaart pas na vijf jaar
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
7 april 2000

VORDERING GELIJK LOON VERJAART PAS NA VIJF JAAR

De verjaringstermijn in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen voor het vorderen van gelijk loon wordt uitgebreid van twee naar vijf jaar. De ministerraad heeft ingestemd met een voorgestelde wetswijziging van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die dit tot gevolg heeft.

De Wet gelijke behandeling kent nu nog voor loonvorderingen een bijzondere verjaringstermijn van twee jaar. Deze termijn strookt niet met het Europees recht, zo blijkt uit Europese jurisprudentie. Deze conclusie wordt onderschreven door de Interdepartementale Werkgroep Europees Recht (ICER).
De wetswijziging houdt in dat de bijzondere verjaringstermijn in de Wet gelijke behandeling vervalt. In plaats daarvan zal de algemene verjaringstermijn voor loonvorderingen gelden. Als gevolg hiervan zal de verjaringstermijn bij een gelijk-loonvordering worden verlengd van twee tot vijf jaar.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 07.04.2000


07 apr 00 17:41

Zoekwoorden:

Deel: ' Vordering gelijk loon verjaart pas na vijf jaar '
Lees ook