Zie ook: Noordwijkse apothekers weigerden ten onrechte spoedmedicatie


Vordering patiënte Thuisapotheek afgewezen


Noordwijkse apotheken niet verplicht te leveren aan patiënte Thuisapotheek

NOORDWIJK (ZH), 20110802 -- Op 2 augustus 2011 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door een patiënte van De Thuisapotheek tegen de Noordwijkse apotheken. Inzet van dit kort geding was het opleggen van een verplichting aan de Noordwijkse apotheken om in incidentele gevallen medicijnen te leveren aan een patiënte die gewoonlijk de medicatie betrekt via De Thuisapotheek. De rechter heeft de vordering van de patiënte afgewezen. De rechter heeft daarbij geoordeeld dat een apotheker een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft en niet verplicht kan worden om in alle gevallen over te gaan tot afleveren van medicatie.

Op 2 augustus 2011 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door een patiënte van De Thuisapotheek tegen de Noordwijkse apotheken.

Inzet van dit kort geding was het opleggen van een verplichting aan de Noordwijkse apotheken om in incidentele gevallen medicijnen te leveren aan een patiënte die gewoonlijk de medicatie betrekt via De Thuisapotheek. De Noordwijkse apotheken hebben dit geweigerd omdat zij geen verantwoorde zorg konden leveren. Dit had betrekking op de specifieke omstandigheden van deze patiënte en de indruk dat De Thuisapotheek geen volledig dossier bijhoudt, waardoor de Noordwijkse apotheken de benodigde medicatiebewaking niet konden uitvoeren.

De rechter heeft de vordering van de patiënte afgewezen. De rechter heeft daarbij geoordeeld dat een apotheker een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft en niet verplicht kan worden om in alle gevallen over te gaan tot afleveren van medicatie. Wanneer een apotheker aflevering van medicijnen niet verantwoord acht – bijvoorbeeld omdat geconstateerd is dat het medicatiedossier van De Thuisapotheek onvoldoende compleet of actueel is  , hoeft de apotheek niet over te gaan tot het afleveren van medicatie. De apotheek dient er dan wel voor te zorgen dat de patiënt niet in de kou komt te staan, bijvoorbeeld door in overleg met De Thuisapotheek af te spreken dat De Thuisapotheek zelf aflevert.

De Noordwijkse apotheken hebben in de procedure hun zorgen geuit over de vraag of het medicatiedossier van De Thuisapotheek wel compleet is. Het is de Noordwijkse apotheken bekend dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek is ingesteld naar de handelwijze van De Thuisapotheek.

Door Eldermans & Geerts Advocaten is een WOB-verzoek ingediend, waarin bij de Inspectie stukken zijn opgevraagd. Inmiddels is besloten dat deze stukken, met uitzondering van enkele stukken die betrekking hebben op bedrijfsgevoelige informatie, openbaar gemaakt moeten worden. De Thuisapotheek heeft daartegen bezwaar aangetekend en een kort geding aangespannen om openbaarmaking te voorkomen. De rechter zal zich hierover op korte termijn uitlaten.

Het lopende onderzoek en het feit dat De Thuisapotheek wil voorkomen dat bevindingen van de Inspectie openbaar gemaakt worden, is voor de Noordwijkse apotheken reden om kritisch te blijven kijken naar de medicatieoverzichten die door De Thuisapotheek worden verstrekt. Het leveren van verantwoorde zorg staat voor de Noordwijkse apotheken altijd voorop.


Deel: ' Vordering patiënte Thuisapotheek afgewezen '
Lees ook