Gemeente Oegstgeest

Vouwwagen langer dan drie dagen geparkeerd

Op de president Kennedylaan ter hoogte van nummer 260 staat al lange tijd een vouwwagen zonder kentekenplaat op de openbare weg geparkeerd. De gemeente wijst de eigenaar/gebruiker van het voertuig er op dat het niet is toegestaan langer dan drie dagen te parkeren zonder dat het voertuig heeft deelgenomen aan het wegverkeer. Dit op grond van de regelgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening. De gemeente verzoekt de eigenaar/gebruiker de vouwwagen te verwijderen van de openbare weg binnen één week na het verschijnen van deze krant. Wordt aan dit verzoek binnen de gestelde termijn niet voldaan, dan wordt de vouwwagen op grond van de Gemeentewet opgeslagen op de gemeentewerf. Alleen na het voldoen van de wegsleep - en opslagkosten wordt het voertuig aan de rechtmatige gebruiker/eigenaar teruggegeven. Voor inlichtingen: de heer F. van Rijn, afdeling Burgerzaken, telefoon (071) 51 91 785.

Deel: ' Vouwwagen langer dan drie dagen geparkeerd '
Lees ook