Gemeente De Wolden

 Vraag artikel 37 A voor de Raadsvergadering van 10 mei 2012 Al geruime tijd ligt in Zuidwolde de kavel aan de Hoofdstraat nr 68, op de hoek met de Burg. Tonckensstraat (voormalige locatie café-restaurant De Vries) braak. De kavel is nu eigendom van projectontwikkelaar Brands, die er een woonappartementencomplex wil gaan bouwen. Volgens onze informatie gaat Brands pas daadwerkelijk bouwen wanneer hij twee-derde van de appartementen verkocht heeft. Gelet op de crisis in de woningmarkt kan dat nog wel even duren. Dat betekent dat al die tijd de hoek een weinig fraaie aanblik te bieden heeft: scheefgezakte hekken, wildbegroeide bulten .. Veel inwoners van Zuidwolde storen zich eraan. Wat toeristen ervan vinden zullen we ons maar niet afvragen. Vraag aan het college: · Klopt onze informatie dat Brands pas gaat bouwen als twee-derde van de appartementen verkocht is? · Is het college bereid in overleg te gaan met Brands om de kavel een ander aanzien te geven? (Hekken weg, bulten weg, gras inzaaien, bankje neerzetten) · De kosten van deze tijdelijke verfraaiing zijn waarschijnlijk juridisch niet te verhalen op Brands. Is het college bereid om een kostenplaatje te maken, een creatieve dekking te zoeken, en dit de Raad voor te leggen? Namens de fractie van GroenLinks Erik Verheijen 

Deel: ' Vraag artikel 37A voor Raadsvergadering De Wolden 10 mei 2012 '
Lees ook