CDA

Reparatiewetgeving illegale arbeid (140200)

Den Haag, 14 februari 2000

Schriftelijke vragen van de leden Wijn en Van Ardenne (beiden CDA) aan de ministers van Justitie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1. Hebt u kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank in Zwolle waardoor arbeidsinspectie en vreemdelingendiensten bij controle op illegale arbeid door vreemdelingen niet meer mogen vragen naar identiteitspapieren? (1)

2. Bent u bereid zo spoedig mogelijk bij de Kamer een wetsvoorstel in te dienen om de Algemene wet bestuursrecht te wijzigen opdat controle van identiteitspapieren wel mogelijk zal zijn?

(1) zie Algemeen Dagblad d.d. 14 februari 2000

Deel: ' Vraag CDA aan Justitie en Sociale Zaken over illegale arbeid '
Lees ook