Vraag naar intranet-portals neemt sterk toe

Bedrijven willen kennisverlies als gevolg inkrimping personeelsbestand tegengaan

Amsterdam, 2 juli 2002 - De populariteit van corporate intranet en intranet-portals is de afgelopen maanden sterk toegenomen als indirect gevolg van de economische terugval. Bedrijven die genoodzaakt zijn om hun personeelsbestand in te krimpen of om andere redenen medewerkers zien vertrekken, zijn op zoek naar manieren om de intern opgebouwde kennis te behouden. Het risico dat cruciale bedrijfseigen kennis met de medewerkers het bedrijf verlaat, is heel reëel zolang deze kennis niet op een of andere manier intern is vastgelegd én ontsloten.

Content management-specialist Tridion constateert dat de vraag naar intranet-toepassing van haar systeem het afgelopen half jaar met maar liefst 70% is toegenomen. Deze trend zet zich voort nu bedrijven zich beter realiseren dat kostbaar intellectueel kapitaal dat nooit centraal werd vastgelegd niet eenvoudig teruggebracht kan worden nadat medewerkers zijn vertrokken of van functie zijn veranderd.

Portals
Een tweede factor die de populariteit van intranettoepassingen in de kaart speelt, is de groeiende populariteit van portals voor het extern en intern ontsluiten van informatie. Portals blijken een praktische en voor de gebruiker zeer vriendelijke manier om een weg te vinden naar de gewenste informatie. Omdat Tridion met haar Portal Integration Framework zich eenvoudig laat integreren met de belangrijkste portal-omgevingen, zoals die van IBM, BEA Systems, Sun ONE, Oracle en Microsoft, kunnen organisaties al hun content nu eenvoudig via een portal aanbieden.

Verhoogde behoefte aan interne communicatie
De groeiende behoefte aan intranet kan tenslotte ook nog verklaard worden uit een derde factor. Door de economische tegenwind worden veel bedrijven gedwongen tot een reorganisatie of bedrijfsherstructurering. Dit gaat gepaard met veel onzekerheid en een verlies aan interne samenhang. Bedrijven hebben behoefte aan meer en beter gestructureerde interne communicatie om zo de overgebleven medewerkers te behouden en te motiveren. Ook hier spelen de corporate intranets en intranet-portals een belangrijke rol.

Vorig jaar lag de focus heel sterk op internet doordat bedrijven zich op e-commerce stortten. Dit jaar werden vele organisaties echter wakker geschud toen bleek dat de bron van hun eigen kennis- en vaardigheden uitgeput raakte , zegt Frederik Maris, Managing Director Benelux van Tridion. Organisaties proberen nu hun kennis, en daarmee hun bedrijfskapitaal, optimaal te beschermen en te benutten. Ze beginnen met een centrale opslagplaats voor alle informatie, maar komen dan vervolgens al snel uit bij toepassingen om die Enterprise Content beter te managen, te ontsluiten en te hergebruiken. Intranet portals zijn daarvoor een zeer gewilde en succesvolle toepassing.

Over Tridion
Tridion is een belangrijke Europese leverancier van geavanceerde, op XML gebaseerde web content managementsoftware. Met Tridions belangrijkste product, Tridion DialogServer, kunnen ondernemingen op een efficiënte en consistente manier content beheren, updaten en hergebruiken over een veelheid van websites en andere on line kanalen en businessapplicaties.

Tridion DialogServer gaat uit van een platformonafhankelijke architectuur op basis van componenten, die gebruikmaakt van open internetstandaarden zoals XML, COM+ en Java. Dit maakt een naadloze integratie met aanvullende businessapplicaties mogelijk.

Veel bekende multinationals gebruiken Tridion DialogServer als de basis van hun internetactiviteiten, waaronder ADAC, Akzo Nobel, AXA, Blackwell Publishers, Carrefour, Canon Europe, Garnier (Group L'Oréal), GE Access, ING Real Estate, KLM, Open University (UK), Puratos, Scania, Smurfit Communications, Unilever en Wolters-Kluwer. Het hoofdkantoor van Tridion is gevestigd in Amsterdam; het bedrijf heeft daarnaast nog kantoren in Barcelona, Brussel, Londen, München, Parijs, Stockholm en Zürich. Meer informatie kunt u vinden op www.tridion.com

Voor meer informatie
Tridion
Frederik Maris
020-2010500
frederik.maris@tridion.com

Whizpr
Willemijn Vader
0317-410 483
tridion@whizpr.nl

Deel: ' Vraag naar intranet-portals neemt sterk toe '
Lees ook