Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.233 brief min just over de effectiviteit van o.m. het rwanda tribunaal

Gemaakt: 30-12-1999 tijd: 16:16


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 28 dec. 1999

Onderwerp

Vraag lid Van Oven (PvdA) m.b.t. het Rwanda-tribunaal

Naar aanleiding van het verzoek van het lid Van Oven van uw Kamer, gedaan tijdens het ordedebat op 16 december j.l., om toezending aan de Tweede Kamer van het VN-rapport van de expertgroep van de vijfde commissie over de effectiviteit van -onder meer- het Rwanda tribunaal, deel ik u mede, dat ik het verzoek heden heb doorgeleid naar mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken als eerst verantwoordelijke voor VN-aangelegenheden.

De Minister van Justitie,

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vraag Van Oven (PvdA) over effectiviteit Rwanda-tribunaal '
Lees ook