Federatie van Ouderverenigingen

Vraaggestuurde bekostiging

19 februari 2003

Vraaggestuurde bekostiging

Er is steeds niet veel te melden is over de voortgang van de modernisering van de AWBZ en de vraaggestuurde bekostiging. Deze voortdurende onduidelijkheid is een groot probleem. Al die onzekerheid over regelingen en hun mogelijke gevolgen legt voorlichting en andere activiteiten van de cliëntenorganisaties lam. Het project Kiezen doe je zelf is daarom veranderd. In plaats van voorlichting komt empowerment centraal te staan.
De aankomende wet- en regelgeving moet immers leiden tot een sterkere positie van de klant en vraagsturing bevorderen. Dit heeft gevolgen voor cliënten. Het project wil de cliënten voorbereiden op hoe ze aan deze veranderende positie invulling kunnen geven.

Het project zal zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in de regio. In dat kader wordt de samenwerking met andere ondersteuners in de regio gezocht om goede wegen te vinden voor de activiteiten. Kiezen doe je zelf is een project van Somma, CG-Raad en FvO, dus zullen alle intermediairs, zowel bestuurders als consulenten,voor deze besprekingen worden uitgenodigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vraaggestuurde bekostiging AWBZ '
Lees ook