Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.001 vragenformulier 20 januari 2000

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:19

Vragen van het lid Van Blerck-Woerdman aan de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport over artsenkeuze in verzorgingshuizen. (Ingezonden 20 januari 2000)


1

Kent u het artikel «Oudere in tehuis heeft recht op eigen arts» in de Volkskrant van 15 januari jl.?


2

Is de maatregel, dat nieuwe bewoners van verzorgingshuizen vanaf volgend jaar hun eigen huisarts niet meer mogen meenemen, bedoeld om het medicijngebruik in verzorgingstehuizen terug te dringen?


3

Zijn er andere en betere methoden te vinden, anders dan het opnemen van de medicijnkosten in het budget dat elk tehuis ontvangt, om het medicijngebruik in verzorgingshuizen terug te dringen? Kan dit worden toegelicht?


4

Hoe verhoudt deze regel zich tot het fundamentele recht om, als de eigen gezondheid in gevaar is, terzijde te worden gestaan door een arts naar eigen keuze?


5

Is er met de Landelijke Huisartsen Vereniging overleg geweest over deze vorm van inperking van artsenkeuze? Kan dit worden toegelicht?


6

Is er overleg geweest met vertegenwoordigers van bewoners van verzorgingshuizen over de bedoelde maatregel? Zo ja, welk standpunt namen zij in?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen aan Volksgezondheid over artsenkeus verzorgingshuizen '
Lees ook