Fractie Amsterdam Anders/De Groenen

p/a.: Stadhuis, Amstel 1, kamer 2229, 1011 PN Amsterdam
tel: 020-552.2706
fax: 020-552.2760
email: groenen@raad.amsterdam.nl
https://www.pz.nl/groenenadam

Aan: College van Burgemeester en Wethouders

Amsterdam, 10 februari 1999

In Amsterdam is momenteel een groep van 15 Turkse vrouwen en een groep van 15 Marokaanse mannen in hongerstaking uit protest tegen het uitzettingsbeleid van witte illegalen'.
Naar aanleiding hiervan hebben ondergetekenden de eer om op grond van het Reglement van Orde de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders:


1. Is het juist dat de groep witte illegalen in Nederland sinds juli 1998 niet meer kan groeien door invoering van de Koppelingswet?


2. Is het juist dat de groep witte illegalen (mensen zonder verblijfvergunning, maar met een arbeidsverleden en een sofinummer) in Amsterdam naar schatting bestaat uit zo'n 250 gezinnen?


3. Is het college van B&W bereid om bij de staatsecretaris van Justitie er op aan te dringen dat witte illegalen, die kunnen aantonen dat zij hier langer dan drie jaar zijn, een verblijfsvergunning moeten krijgen?


4. Is de burgemeester bereid tot "burgemeesterlijke ongehoorzaamheid" op humanitaire gronden inzake het uitzetten van witte illegalen? Met andere woorden: is de burgemeester (als korpsbeheerder) bereid om met onmiddelijke ingang de medewerking te stoppen aan het passief en actief uitzetten van inwoners van Amsterdam, die tot de groep van de witte illegalen behoren?

Ernst van Lohuizen, gemeenteraadslid
Rene Danen, duo-raadslid (Semafoon: 06 - 59060241)

Deel: ' Vragen Amsterdam Anders aan B&W over witte illegalen '
Lees ook