PERSBERICHT

Hoe veilig is de sanering van de Diemerzeedijk?

Amsterdam, 28 juli 1999

De fractie van Amsterdam Anders / de Groenen heeft het College van B&W te Amsterdam schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de illegale lozingen vanaf de Diemerzeedijk in het IJmeer en het NoordZeekanaal en het milieu-incident dit voorjaar, waarbij een paar medewerkers onwel werden. De Arbo-dienst stelde een gezondheidsrapport op. De fractie stelt dat de voorzorgsmaatregelen, om de lozingen op het IJmeer en het Noord-Zeekanaal bij de sanering van de Diemerzeedijk te minimaliseren, niet op tijd werden uitgevoerd. Fractie Amsterdam Anders / De Groenen wil weten of het College in de toekomst eerder en beter zorg zal dragen om lozingsrisico's te minimaliseren bij andere nog te saneren plaatsen in Amsterdam. Ze vraagt het College zich uit te spreken over de mogelijkheid om in de toekomst illegale lozingen te voorkomen. Ook wil ze weten of het College een proces verbaal had kunnen voorkomen. Aangezien het IJmeer door het Rijk is aangewezen als vogelbeschermingsgebied, in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, wil de fractie weten of het college plannen heeft om de schade aan de natuur van het IJmeer, veroorzaakt door de schadelijke lozingen, te herstellen.

Na het milieu-incident heeft projectbureau Diemerzeedijk de veiligheidsvoorschriften voor de aannemer HCD aangevuld en toegelicht. Het Projectbureau Diemerzeedijk heeft het gezondheidsrapport van de Arbodienst niet ontvangen, de aannemer wel. Volgens Projectbureau Diemerzeedijk blijkt dat de bloedmonsters om technische redenen niet konden worden onderzocht door het VU-lab. De wethouder milieu gaf in het commentaar voor het NOS journaal op 22 juli jl. als verklaring van dit incident dat een calamiteit, zoals het onwel worden van een werknemer, bij dit soort projecten altijd kan gebeuren. Fractie Amsterdam Anders / De Groenen wil volledige helderheid over de aanpak van het college bij projecten met onvoorspelbare veiligheid-, en gezondheidsrisico's. De fractie dringt bij het college aan op een glasheldere regeling van de verantwoordelijkheden, voor heldere voorschriften, procedureel en inhoudelijk, nu en in de toekomst bij andere saneringsprojecten. De fractie vraagt zich af waarom het Projectbureau Diemerzeedijk het gezondheidsrapport van de Arbodienst van de onwel geworden mensen niet ontvangen heeft. Ook wil ze weten op welke stoffen het bloed zou worden onderzocht en welke technisch gezien, in de bloedmonsters níet konden worden gevonden.

Nadere informatie: Heleen de Mul, Stadhuis, Amstel 1 kamer 2229, 1011 PN Amsterdam, tel.: 020 5522706, fax: 020 5522760, groenen@raad.amsterdam.nl

Deel: ' Vragen Amsterdam Anders/Groenen over sanering Diemerzeedijk '
Lees ook