CDA

Medische hulp aan illegalen (280100)

Schriftelijke vragen van de leden Wijn en Buijs (beiden CDA) aan de minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1. Heeft u kennis genomen van de inhoud van het programma Netwerk (1) over medische hulp aan illegalen door ziekenhuizen? 2. Klopt het dat ziekenhuizen, met name in de grote steden, in toenemende mate worden geconfronteerd met oninbare vorderingen ten gevolge van aan illegalen verleende medische hulp? 3. Is het voor ziekenhuizen voldoende duidelijk wanneer zij wel en wanneer niet medische hulp aan illegalen mogen verlenen? 4. Deelt u de mening dat de medische sector niet moet worden geconfronteerd met dilemmas die in de politiek en niet in de spreekkamer thuis horen? Zo ja, hoe denkt u hiervoor een oplossing te bereiken?
5. Bent u bereid op korte termijn met ziekenhuizen en zorgverzekeraars te overleggen om een oplossing voor deze problematiek te bereiken en de Kamer daarover te informeren?

(1) Netwerk, dinsdag 26 januari 2000

Deel: ' Vragen CDA aan Borst over medische hulp aan illegalen '
Lees ook