Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.001 vragenformulier 20 januari 2000

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:19

Vragen van de leden Leers en Stroeken (CDA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de infrastructuur in Limburg (N271). (Ingezonden 20 januari 2000)


1

Klopt het dat er geen geld is voor de uitvoering van het door Rijkswaterstaat in het kader van `Duurzaam veilig' ontwikkelde plan voor de Rijksweg N 271. 1)


2

Hoe kunt u verklaren dat er - in weerwil van concrete afspraken met de gemeente Swalmen en de bereidheid van die gemeente om een forste financiële bijdrage te leveren aan de verbetering van 6 kruispunten - nu opnieuw vertraging dreigt?


3

Klopt het dat overwogen wordt dan maar het `oude plan' opnieuw uit de kast te halen? Hoe strookt dit met het beleid rondsom het aktieprogramma «Duurzaam Veilig»?


4

Bent u bereid op zo kort mogelijk termijn met de gemeente te overleggen opdat duidelijk wordt waar de mensen in Swalmen aan toe zijn?

Dagblad De Limburger 19 januari jl.

Deel: ' Vragen CDA aan minister van Verkeer infrastructuur Limburg '
Lees ook