CDA

: Tweede Kamer : (Ambulance)zorg Euro 2000 probleem (150300)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

(Ambulance)zorg Euro 2000 probleem (150300)

Den Haag, 15 maart 2000

Schriftelijke vragen van de leden Buijs en Atsma (CDA) aan de ministers van van VWS en BZK


1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat de Nederlandse gezondheidszorg niet klaar is voor Euro 2000? 1)

2. Kunt u bevestigen dat er voor de ambulancevoorziening, alcohol- en drugspreventie, RIAGG en eerste hulp extra inzet noodzakelijk is in de speelsteden, maar dat de financiering daarvan nog niet is zeker gesteld?


3. Heeft de landelijke werkgroep Preventie Alcohol- en Drugsmisbruik geen financiële ondersteuning?


4. Is (nog) niet duidelijk over welk extra bedrag in toto voor de noodzakelijke medische voorzieningen het precies hier gaat? Wat is daarin de mede-verantwoordelijkheid van de steden waar de wedstrijden zullen worden gespeeld? Welke oorzaken liggen aan die onduidelijke situatie ten grondslag?


5. Is er reeds een inschatting gemaakt van deze kosten en wanneer zal over het totale bedrag duidelijkheid bestaan?


6. Wordt het bericht gedeeld dat er nogal wat hiaten in de voorbereiding zijn en er bovendien sprake is van een gebrek aan regie, waardoor er zorg bestaat over de vraag of alle onderdelen van de keten op elkaar zijn afgestemd? Wie draagt daarvoor de eindverantwoordelijkheid?


7. Kan worden bevestigd dat er voor politie en brandweer extra geld is vrijgemaakt, maar dat de witte colonne dit er even mag bijfietsen, kortom, (nog) geen beschikking krijgt over extra financiële middelen? Waarom is er sprake van die discrepantie?


8. Kan worden verzekerd dat de basiszorg in de periode van de wedstrijden is gewaarborgd?


9. Welke maatregelen zullen worden genomen en welk bedrag aan extra financiële middelen zal worden vrijgemaakt om de zorgvoorzieningen rondom het Euro 2000 en elders in ons land, inclusief de basiszorg, effectief te kunnen laten functioneren?

1) Medisch Vandaag, 15 maart 2000

Deel: ' Vragen CDA aan VWS en BZK over gezondheidszorg en EK2000 '
Lees ook