CDA

: Tweede Kamer : Inkomensachteruitgang alleenstaande bejaarden (180899)

Inkomensachteruitgang alleenstaande bejaarden (180899)

Den Haag, 18 augustus 1999

Schriftelijke vragen van het lid Dankers (CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur.


1. Kent u het bericht dat alleenstaande bejaarden er flink op achteruitgaan? 1)


2. Kunt u bevestigen dat bejaarden die in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen er sinds juli j.l. flink op achteruit zijn gegaan? Zo ja, wat is de hoogte van het bedrag waarmee het inkomen op jaarbasis van de betrokken ouderen is verminderd?


3. Welke oorzaken liggen aan deze teruggang in het inkomen van deze betrokken groep ouderen ten grondslag?


4. Hoe beoordeelt u bedoelde inkomensachteruitgang?


5. Welke (reparatie)maatregelen zult u treffen teneinde de bedoelde inkomensachteruitgang voor de betrokken groep ouderen ongedaan te maken?


6. Indien u niet voornemens bent tot reparatie over te gaan, welke redenen liggen aan dat besluit dan ten grondslag?

1) Haagsche Courant, 17 augustus 1999

Deel: ' Vragen CDA inkomensachteruitgang alleenstaande bejaarden '
Lees ook