Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.057
Datum: 19 maart 1999

Schriftelijke vragen van het CDA over de voortgang van het GOA

De fractie van het CDA heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

"In het programma op hoofdzaken staat dat het wegwerken van onderwijsachterstanden , die vooral ontstaan door sociale en culturele omstandigheden waarin kinderen opgroeien, een belangrijke pijler van het onderwijsbeleid is.

1. Is het juist dat de implementatie van de beleidsvoornemens grote achterstand oploopt?

2. De fractie van het CDA heeft zich op het standpunt gesteld dat de Centrale Opvang moet bestaan uit een volledige dagopvang van 5 dagen per week voor leerlingen van 4 - 12 jaar. In het juist dat de Centrale Opvang niet de vorm heeft gekregen die is toegezegd en op korte termijn ook niet gerealiseerd zal worden.
3. Kunt u aangeven in welk opzicht het GOA afwijkt van de eerder door u toegezegde opzet in de commissie?
4. Kent u de brief van het Interzuilair directieberaad en deelt u de daarin geuite zorgen?"

Burgemeester en wethouders zullen de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Laatste wijziging: 22 March 1999

Deel: ' Vragen CDA Maassluis over voortgang GOA '
Lees ook